โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
เพลงมาร์ชโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
เพลงมาร์ชโรงเรียนภุมิซรอลวิทยา
ผู้แต่ง นายสุรชัย  ใจจง    ผู้เรียบเรียง นายไสว   มีสติ
 
         ใต้ร่มดงเฌอยืนสง่า      เพื่อมาสร้างปัญญายาวไกล
รวมถิ่นฐานต้นสนสามใบ       เกริกไกรไปทั่วทุกถิ่นฐาน
ชูช่อทอปัญญาก้าวหน้า         เบ่งบานท่ามกลางดอกจาน
ภูมิซรอลวิทยาเล่าขาน          คือตำนานลูกหลานกตศิลา
     *คุณธรรมนำการศึกษา    เพื่อพัฒนาชีวิตท้องถิ่น
กตัญญูพ่อแม่แดนดิน            ติดปีกบินสู่ผ่องนภา
ภูมิซรอลบริสุทธฺิ์ด้วยปัญญา    แก้ปัญหาคิดเป็นทำเป็น
งดงามมารยาทบำเพ็ญ          เป็นเกียรติภูมิลูกหลานกตศิลา ( ซ้ำ*,**)
(** เพื่อเชิดชูภูมิซรอลวิทยา)