โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 ผลของต้นสนสามใบ อยู่ภายในใบสนซึ่งรวมกันเป็นพานพุ่มอยู่ในวงรี
หมายถึงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นของต้นสนสามใบที่สร้างเยาวชนให้เป็นคนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข