โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.28 KB 47372
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 48009
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.29 KB 48110
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 48094
บันทึกข้อมความขออนุญาตลา 48166
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล 48110
บันทึกข้อเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 48062
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 48409
ทะเบียน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.15 KB 48110
บัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 48107
ตัวอย่างแผนการสอน56 Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 48502