โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.29 KB 93782
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 93765
บันทึกข้อมความขออนุญาตลา 93769
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล 93761
บันทึกข้อเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 93763
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 93774
ทะเบียน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.15 KB 93765
บัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 93776
ตัวอย่างแผนการสอน56 Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 99485