โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.28 KB 47471
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 48108
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.29 KB 48208
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 48192
บันทึกข้อมความขออนุญาตลา 48263
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล 48208
บันทึกข้อเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 48160
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 48507
ทะเบียน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.15 KB 48208
บัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 48205
ตัวอย่างแผนการสอน56 Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 48600