โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมชุมชน
22 พ.ค. 65 ผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านภูมิซรอลใหม่

23 พ.ค. กิจกรรมTo be number one โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกันทรลักษ์ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,11:11   อ่าน 81 ครั้ง