โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสมัครวิ่งภูมิซรอลวิทยามินิมาราธอน ครบรอบ 27 ปั (อ่าน 145) 28 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย) จำนวน 2 หลัง (อ่าน 199) 11 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล/41 (อ่าน 210) 17 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (เพิ่มเติม 1) (อ่าน 239) 03 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 238) 10 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (อ่าน 230) 10 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (อ่าน 427) 21 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (เพิ่มเติม7 (อ่าน 420) 26 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (เพิ่มเติม6 (อ่าน 377) 26 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (เพิ่มเติม5 (อ่าน 366) 26 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (เพิ่มเติม4 (อ่าน 365) 26 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (เพิ่มเติม3 (อ่าน 259) 26 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (เพิ่มเติม2 (อ่าน 224) 26 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (อ่าน 207) 26 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม (เพิ่มเติม1 (อ่าน 193) 26 ม.ค. 61
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 450) 28 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2559 (อ่าน 505) 28 มิ.ย. 60
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2560 (อ่าน 618) 27 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2022) 07 มิ.ย. 59
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 645) 07 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 777) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและประสบการณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก (อ่าน 669) 11 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 855) 02 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (อ่าน 733) 01 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คร (อ่าน 726) 09 ก.พ. 59
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 744) 13 ส.ค. 58
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 662) 19 มี.ค. 58
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 204/27 (อ่าน 886) 23 ม.ค. 58
TOR ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 204/27 (อ่าน 692) 19 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้ (อ่าน 798) 16 ต.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 (อ่าน 689) 24 ก.ย. 57