โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 764) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 736) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 751) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 750) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 753) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 789) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 755) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 670) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 770) 19 ต.ค. 56