โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 631) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 605) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 619) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 624) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 625) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 664) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 631) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 550) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 646) 19 ต.ค. 56