โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 660) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 634) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 653) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 656) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 654) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 692) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 660) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 578) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 673) 19 ต.ค. 56