โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 938) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 901) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 930) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 941) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 933) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 985) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 951) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 858) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 966) 19 ต.ค. 56