โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 644) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 630) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 619) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 624) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 621) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 621) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 628) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 610) 19 ต.ค. 56