โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 888) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 854) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 839) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 847) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 845) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 854) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 857) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 844) 19 ต.ค. 56