โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 965) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 933) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 899) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 913) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 915) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 933) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 947) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 917) 19 ต.ค. 56