โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 1030) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 998) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 960) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 978) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 965) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 991) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 1004) 19 ต.ค. 56
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 972) 19 ต.ค. 56