โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
สื่อการเรียนการสอน/เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดฝึกเสริมทักษะด้านทัศนศิลป์ ครูสมัชชา วุฒิพลไชย (อ่าน 8940) 29 มี.ค. 59
รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียน Buffer School โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ (อ่าน 9198) 23 มิ.ย. 57
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ (อ่าน 10077) 21 พ.ค. 57
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (อ่าน 16230) 31 มี.ค. 57
นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 9482) 22 ส.ค. 56
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 11 (อ่าน 12586) 08 ส.ค. 56