โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 796) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 771) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 784) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 813) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 675) 29 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 791) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 806) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 790) 28 มี.ค. 57