โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 595) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 580) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 570) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 599) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 471) 29 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 585) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 601) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 586) 28 มี.ค. 57