โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 691) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 674) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 664) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 700) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 567) 29 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 677) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 704) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 686) 28 มี.ค. 57