โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 562) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 550) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อ่าน 541) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 568) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 444) 29 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 559) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 573) 28 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 561) 28 มี.ค. 57