โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 567) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 559) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 570) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 572) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 574) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 429) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 431) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 436) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 401) 31 มี.ค. 57