โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 808) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 789) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 809) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 803) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 804) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 573) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 584) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 581) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 542) 31 มี.ค. 57