โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 940) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 930) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (อ่าน 949) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 949) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 927) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 665) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 683) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 679) 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 630) 31 มี.ค. 57