โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 459) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 424) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 402) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 400) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 384) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 400) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 403) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 396) 10 ต.ค. 57