โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 426) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 395) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 368) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 371) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 353) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 370) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 372) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 368) 10 ต.ค. 57