โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 660) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 626) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 594) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 593) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (อ่าน 563) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 593) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (อ่าน 600) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 (อ่าน 596) 10 ต.ค. 57