โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 714) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 595) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 592) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 626) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 594) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 608) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 655) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (อ่าน 651) 10 ต.ค. 57