โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 612) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 508) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 503) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 526) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 505) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 514) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 561) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (อ่าน 550) 10 ต.ค. 57