โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 523) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 420) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (อ่าน 416) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (อ่าน 434) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 417) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 432) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 468) 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (อ่าน 467) 10 ต.ค. 57