โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.พลพัทธชัย งามแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรวุฒิ มีบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา