โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
นักการฯ/ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

นายสีนวน บัวหลาย
ช่างไม้ 4
เบอร์โทร : 0828646263

นายคำไผ่ พ่อตาแสง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0879600266

นายพนาวัลย์ ภายอุ้ม
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 0879378128