โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการฯ/ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

นายสีนวน บัวหลาย
ช่างไม้ 4

นายคำไผ่ พ่อตาแสง
พนักงานราชการ

นายพนาวัลย์ ภายอุ้ม
พนักงานขับรถ