โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
แม่ค้าประจำโรงอาหาร

นางวันทนา บัวหลาย
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว/ก๋วยจั๊บ

นางละมัย กินรา
แม่ค้าผลไม้/ขนมหวาน

นายรุ่ง มิตรจันทึก
พ่อค้าน้ำผลไม้ปั่น