โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิชัย ลิลาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0959481929
อีเมล์ : cake-klkw@windowslive.com