โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมัชชา วุฒิพลไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0801914879
อีเมล์ : samatcha9009@gmail.com

นายอำนวยพร ปราบเสียง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0887077086
อีเมล์ : stephan_haha@hotmail.com

นางเยาวดี งามแฉล้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0898656819
อีเมล์ : yui-1213@hotmail.com