โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจันทร์สุดา ทองใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัตนา รัตราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายบุญสม ตั้งมั่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0810649247
อีเมล์ : boonsom2525@sanook.com

นางสาวณัฐธภา สมพงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : suphansa307@gmail.com

นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 097-9529596
อีเมล์ : chila.39@hotmail.com

นางสาวรัตนา รัตราช
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0899416824
อีเมล์ : riboolo@hotmail.com