โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,13:57  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,13:55  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,09:30  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น 2563
ชื่ออาจารย์ : นายธีระพงษ์ ทองมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,08:55  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายบุญค้ำ กินรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,15:23  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,16:13  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,16:12  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,16:11  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นายสุรวุฒิ มีบุญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,16:11  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางจิรฐา แก้วนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,15:39  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..